Firma powstala w 1998 roku. Poczatkowo zajmowali�my się handlem detaliczym. Po kilku latach do�wiadczeń oraz dzięki nowym kontaktom, zajęli�my się handlem hurtowym artykułami BHP (odzież robocza, rękawice, obuwie robocze, kompleksowa ochrona ciała, �rodki czysto�ci). Niecałe dwa lata temu rozszerzyli�my działalno�ć o produkcję czy�ciwa bawełnianego. Zaopatrujemy w czy�ciwo hurtownikow oraz końcowych klientów (rownież z certyfikatami jako�ci) z pięciu województw. W tej chwili ciągle poszerzamy obszar naszej działalno�ci starając się jeszcze bardziej poprawiać jako�ć naszych usług.

free counters